About us

We are a new developing company.  Our company focuses to selling high-quality and safe health and wellness products, whose sales are allowed within the EU. Our head office is in Estonia. Mainly we operate in Estonia and Finland. However we  sell our products and services throughout the European Union. We are constantly looking for new wellness products to sell and also we develope our service concept.

Olemme uusi kehittyvä yritys. Yrityksemme keskittyy korkealaatuisten ja turvallisten terveys- ja hyvinvointituotteiden myyntiin, joiden myynti on sallittu EU:n alueella. Pääkonttorimme on Virossa. Toimimme pääasiassa Virossa ja Suomessa. Myymme kuitenkin tuotteitamme ja palveluitamme koko Euroopan unionin alueella. Etsimme jatkuvasti uusia hyvinvointituotteita myytäväksi ja kehitämme myös palvelukonseptiamme.

Oleme uus arenev ettevõte. Meie ettevõte keskendub kvaliteetsete ja ohutute tervise- ja heaolutoodete müügile, mille müük on EL piires lubatud. Meie peakontor asub Eestis. Peamiselt tegutseme Eestis ja Soomes. Siiski müüme oma tooteid ja teenuseid kogu Euroopa Liidus. Otsime pidevalt uusi heaolutooteid, mida müüa ning samuti arendame oma teenusekontseptsiooni.